Οι υπηρεσίες μας

View all
View

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Με βασικό στόχο την ενσωμάτωση της εμπειρίας του ιδιοκτήτη η A-XEL προτείνει το συμβουλευτικό πλαίσιο για την μέγιστη αξιοποίηση, την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την ανακαίνιση υποδομών και την ανάλυση των στρατηγικών σχεδίων.                                                                                                                                                                                                                                                 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σας: Η περαιτέρω αναβάθμιση...

View

Τεχνική Υποστήριξη

Στηριζόμενη στην ποιότητα των έργων της πανελλαδικά, η A-XEL εγγυάται το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με συντονιστή τον κ. Χάρη Παπαϊωάννου παρέχοντας σκίτσα, προσχέδια, δοκιμαστικές εφαρμογές και μελέτες εφαρμογής.                                                                                                                       Αποτύπωση της υπάρχουσας υποδομής: Καταγράφεται το σύνολο των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών...

View

Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

H A-XEL αναζητεί χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τα επενδυτικά σας σχέδια και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης σας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει τις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνονται μέσα από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 (νέο...

Η εταιρεία μας

Η A-XEL "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" δραστηριοποιείται στον Τουριστικό-Ξενοδοχειακό κλάδο ως εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων και καθέτων εφαρμογών στην ανακαίνιση - αναβάθμιση - ανανέωση της Τουριστικής Υποδομής της χώρας μας, συμβάλλοντας με δυναμικό τρόπο στην βελτίωση του Εθνικού Τουριστικού Προϊόντος, που αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια τον κύριο πυλώνα Ανάπτυξης μας.Το στελεχιακό δυναμικό της A-XEL, καλύπτει κάθε ανάγκη υποστήριξης νέας ή υφιστάμενης τουριστικής επιχείρησης. Σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού που επιβάλλει ένα συνεχώς επικαιροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης. Η A-XEL αποτελεί μετεξέλιξη του μελετητικού γραφείου "ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ κ΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ". Χρησιμοποιεί όλη την εξαιρετικά πλούσια εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή πρότυπων αρχιτεκτονικών λύσεων και προτάσεων, που εφαρμόσθηκαν σε πλήθος μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Παράλληλα, καλύπτει με εξαιρετικό προγραμματισμό όλες τις φάσεις μίας αναπτυξιακής πρότασης, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του χρηματοδοτικού προγράμματος της επιχείρησης.

Read more

Filter Project

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Τα έργα μας

View all

Ξενοδοχεία

Κατασκευή, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σύμφωνα με τις νέες τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Δείτε τα έργα μας εδώ...

Καφέ - Μπαρ

Ολοκληρωμένες εφαρμογές νέων τεχνολογιών για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης. Δείτε τα έργα μας εδώ

Κατοικίες - Αρχιτεκτονική τοπίου

Σχεδιασμός, κατασκευή και υλοποίηση της ανθρωποκεντρικής αρχιτεκτονικής μας σε περιβαλλοντική ισορροπία. Δείτε τα έργα μας εδώ